Room Booking Details 2nd Chitkara

HOTEL PRIDE, Shop 1-2-3, Adjoining PEC Main Market, Nayagaon
Date of booking Booking dates Room no Name first Second name
1 24/11/2016 Manish Anto Cristiano Mother
2 26/11/2016 Sandeep Chitkara Yogender
3 02/12/2016 Aryan Vimlesh Kr. Singh
4  15/12/2016 Devansh Ratti Mother
5
6
7
8
9
Room Booking, Rajput Bhawan, sec 24 C
1 UP Balgovind Awasthi Double Sharing
2 Raj Vikram Mukhija Double Sharing
3 UP SHAMIM AHMAD Double Sharing
4 UP Uddin Imran Double Sharing
5 UP Rambabu Sachan Double Sharing
 6 Raj Shrushti Fulzele Double Sharing
 7 Raj Shrushti Mother Double Sharing
Dormitory, Gujrat Bhawan, sec 24 C
1 Har Garv Gaur
2 Har Harsh Singh Senger
3 Har Prakhar Raj
4 Har Samarth Mittal
5 Har Sarthak Mittal
6 Har Kushagra Gupta
7 Har Mahabir Parshad Verma
8 Har Sunil Sharma
9 Har Atul Mittal
Dormitory (Ambedkar Bhawan, Sec 37 A)
1 Mah Saurabh Lokhande
2 Mah Mayure Shelke
3 Mah Thakur Dinesh
4 J&K Sanyam Gupta
5 J&K Yogesh Gupta
6 Sudipta Chakraborty
7 Raj Kantilal Dave
8 Uttra Rajendra Singh Rana
9 Pun  Arunav Thakur
10 Pun Tanvir Singh
11 UP  Ankit Binjola
12  UP  SUHAIB AHMAD
13  WB ANIRBAN BASU
14  Har Sankit Swami
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Comments are closed.