Room Booking Details

HOTEL PRIDE, Shop 1-2-3, Adjoining PEC Main Market, Nayagaon
Date of booking Booking dates Room no Name first Name second
1 11/12/2015 1 -5 jan 501 Shashank Kumar Alok Priyadarshi
2 24/12/2015 1 -5 jan 502 Vijay yadav Lakshya nagpal
3 24/12/2015 1 -5 jan 503 Narayan Joshi Ram S Krishnan
4 24/12/2015 1 -5 jan 504 Hemant arora Anurag
5 24/12/2015 1 -5 jan 505 Ashwani Tiwari Pradeep Arora
6 24/12/2015 2 -5 jan 404 Mr Kaushiik Anshul Kaushik
7 24/12/2015 1 -5 jan 405 Himanshu sharma Rahul Sharma
Mayor Rajput Bhawan, sec 24 C
1 1 -5 jan Satyam Prakash
2 1 -5 jan Suthar Manish
3 1 -5 jan Avi Bhardwaj 1+1
Dormitory (Indira Holiday Home, Sec 24 A)
1 HEMANTH KUMAR MANDALA
2 Mangal Prasad
3 Hemba Meitei Khumujam
4 Hemba Meitei Khumujam
5 Priya Sharma
6 Priya Sharma
7 Nagargoje Dhananjay
8 Gouravkumar Nanwani
9 Nilesh Wasnik
10 Sankalp arora
11 Ashish Mishra
12 Deepak Hans
13 Prabhsimran Singh
14 Anubhav Kumar Jha
15 Abhay Kumar Jha
16 Anirudh Vijeta
17 nikhil chopra Uttar
18 utkarsh routh Uttar
19 uttam routh Uttar
20 kirsh Uttar
21 prajwal Uttar
22 prabhaker Uttar
23 debansh Uttar
24 ashish Uttar
25

Comments are closed.